Sep 10 - STATE "MATARO"- MONTSENY NATURAL PARC

Sep 10 - STATE "MATARO"- MONTSENY NATURAL PARC Centre de la Propietat Forestal Dins el projecte Syivamed , Boscos Mediterranis per Tothom, es realitza'n aquestes dues jornades fent l'Itinerari temàtic Forestal de El Corral del Mataró.