TIPUS D'ESTADES

• Primavera i tardor: escola del bosc (durada d’un a cinc dies)
• Estiu: colònies d’estiu
• Caps de setmana i festius: per a col·lectius i famílies.