ESCOLA DEL BOSC

L’estada parteix d’un centre d’interès, diferent per cada nivell. Totes les activitats estan adaptades a l’edat dels participants i es realitzen amb una prèvia programació.
La durada de les activitats és d’un matí, una tarda o una nit. Es treballa amb un nombre de 15 a 20 participants per cada educador.

• EL BOSC AHIR: visita a una carbonera i a una barraca de bosquerol. Construcció d’una carbonera i coneixement de les eines i vocabulari específic de la feina del carboner.

DESCOBERTA DEL BOSC, ARBRES I ARBREDES: descobrir les espècies del bosc de manera lúdica i divertida. De les espècies forestals existents a Catalunya, una bona part les podem trobar en el mateix contorn de l’explotació forestal del Corral del Mataró.

• EL BOSC AVUI: coneixerem la primera transformació de la fusta, la serradora. Una vegada planificada la gestió d’uns terrenys forestals comença la campanya o treball al bosc. Aquests són a grans trets de dos tipus: els treballs d’aprofitament (tallades d’arbres, recol·lecció de pinyes, pastura del bestiar..) i treballs de millora (obertura de camins, esporgada d’arbres, estassada, tractament de plagues..) Els bosquerols o llenyataires són els operaris especialitzats en efectuar els treballs forestals.

• ESTUDI D’UNA PARCEL·LA DE BOSC: situació del lloc, pendents, vegetació, densitat... biomassa de la parcel·la
• DEMOSTRACIÓ D’ARTESANIA:
fabricació d’estris de fusta manualment per un bosquerol amb la motoserra.
• CULTIU DE L’ARBRE DE NADAL I HISTÒRIA DEL SEU ORIGEN:
seguiment de l’evolució d’un pinyó des de la sembra fins a la comercialització de l’avet.
•ESTATGES DE VEGETACIÓ:
una vista panoràmica des de Blanes fins a Les Agudes permet veure la diferent vegetació en funció de l’altitud i l’orientació.• ELS ANIMALS QUE HABITEN EL BOSC: al bosc hi viuen molts animals, però sovint és difícil poder-los observar. Proposem descobrir-los a partir dels rastres que ens deixen.
• EL PARC NATURAL DEL MONTSENY:
descripció del mateix, característiques. Gestió o conservació?
• ESTUDI DE LA RIERA:
la fauna que trobem en un riu o riera ens pot indicar l’estat de conservació de les espècies, a través d’una passejada per la riera recollirem i observarem la fauna tornant-la al seu medi un cop estudiada.
• FUNCIONS DEL BOSC:
Els alumnes han de comentar i decidir quina funció (ecològica, productiva i social) és més important o prioritària en un bosc.